GVKT, ülkemizdeki kurumları da etkiliyor!


Dijital devrimin en önemli sacayağı olan veriye dair hayata geçen en önemli kanun ‘Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GVKT) uyum şirketler için büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve bu ülkelere mal ve hizmet satan AB dışındaki bütün şirketleri ilgilendiren GVKT’ye uyumu sağlayacak 5 adım…


Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) 25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yasalaştı ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve bu ülkelere mal ve hizmet satan AB dışındaki bütün şirketleri kapsadı. Bunun sadece AB üye ülkelerini etkilemediğini düşündüğümüzde ve küresel etkilerini hesaba kattığımızda, GVKT ülkemizde bulunan kurumlar için önem arz etmektedir.

Bu kanuna uyulmaması, şirketlere milyonlarca avro zarara mal olabilir. Özellikte AB üye ülkesi olma yönünde birçok kanun değişikliği yapmış, AB katılım sürecinde birçok kurumunu AB standartlarına getiren ülkemizdeki kurumlar, bu açıdan en çok etkilenen ülkelerin başında olacaktır.

Peki, GVKT’ye uyum nasıl sağlanacak? Bu sorunun cevabını İngiltere’de bulunan siber güvenlik firması Keepnet Labs cevaplayarak, kurumların GVKT’ye uyumunu sağlayacak adımları 5 maddede özetledi.

Kurumların GVKT’ye uyumunu sağlayacak 5 adım

1. Yönetici Farkındalığı ve Veri Koruma Görevlisi

Daha önce belirtildiği gibi, GVKT, işinizi ve iş yapınızı etkilemektedir. Kurumunuzun küresel rakiplere ayak uydurması ve AB üye ülkelerinde bulunan şirketlerle ve vatandaşlarla iş yapması; yönetim ekibinizin ve yönetim kurulunun tamamının aynı bilinç seviyesinde ve donanımda olmasını sağlamak ve yönetmek için, Veri Koruma Görevlisi (VKG) adı altında bir personele yetki verilmesi gerekmektedir.

2. Gizlilik Ofisi

Yönetim ekibiyle beraber- yeterli finansman ve tam bağlılık ile – gizlilik ofisinizi organize etmelisiniz. Bu ofis, bütün kurumu kapsayacak şekilde, herkesi yönetmelikler ve kurallar konusunda doğru bir şekilde güncellemelidir. Kurum içinde atanan VKG, GVKK uyumluluğunu CEO’dan, satış ve pazarlamaya kadar takip etmeli ve gerektiğinde BT ekiplerine destek olmalıdır.

3. Korunması Gereken Verileri Belirleyin

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (KOTB) nerede saklandığı/depolandığı ve nasıl sınıflandığı ortaya çıkarılmalı ve derinlemesine bir denetim yapılmalıdır. KOTB farklı ülkelerdeki kurumlar ile paylaşılıyor mu? Paylaşılıyor ise neden ve kiminle paylaşılmaktadır? Bu tür süreçlerin denetimi yapılmalıdır.

4. Operasyonel Uygulamalar

Şirketinizin, süreçlerini ve Olay Müdahale Sürecini oluşturması ve özelleştirmesi gerekmektedir. Şirket için ve dışından gerçekleşebilecek bütün riskler, değerlendirilmeli ve “Olay Müdahale Süreci” oluşturulmalıdır. VKG’niz, üçüncü taraf satıcı risklerinizi de değerlendirebilmelidir.

5. Farkındalık ve Eğitim

Yeni işe alınan personeller eğitilmeli, ancak üst düzey personel için gerçekleştirilmesi gereken teknik eğitimler, sürekli hale getirilmelidir. Yıllık güvenlik eğitimini zorunlu hale getirilmeli ve kişisel verileri korumada ve GVKT hazır bulunuşluğu konusunda yöneticilere düzenli olarak brifing verilmelidir.

Müşterinin kişisel bilgilerinin “neden” ve “nasıl” korunduğu konusundaki uyumun ve sürekli denetimin sağlanması için VKG ile güçlü bir gizlilik ekibinin kurulması gerekmektedir.

Kaynak:HaberTürk