Tükenmişlik sendromuna son

Kanser, en çok konuşulan ve en çok korkulan hastalıklardan biri. Bu hastalığa sadece yakalanan kişi değil ailesi de ciddi sorunlar yaşıyor. Hastayı kaybetme korkusu aileyi, ölüm korkusu hastayı yıkıyor.

“Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşan bir sağlık sorunu. Teknolojinin gelişmesi, farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ve ilaç teknolojisinin gelişmesi ile beraber sağ kalım oranı arttı. Buna rağmen pek çok kanser hastası ve yakınları, kanser ve kanserin neden olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Kanser sürecini sadece cerrahi, ışın tedavisi, medikal tedavi ve kemik iliği nakli hizmetleri ile yürütmek kapsamlı kanser merkezleri için yeterli olamaz.

MANEVİ BAKIM UZMANLARI

Psiko-onkoloji merkezlerinde hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli destek süreçlerini düzenleyecek ve yönetecek bireysel ya da grup terapi odaklı psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve manevi bakım uzmanları ile hizmet veriliyor. Psiko-onkoloji merkezleri hastaların psikoterapi, grup terapileri, uğraş terapileri ve ilaç tedavileri planlanıyor. Günlük olarak düzenlenen kanser okulunda ‘psiko-onkoloji’ alanında hasta ve yakını eğitimi yapılıyor. Böylece hasta ailesini kanserle ilgili erken ve ileri dönemlere hazırlıyor. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromu sık görülen bir durumdur. Bu nedenle sağlık çalışanlarına da psikolojik destek tedavisi veriliyor.

SANATLA TEDAVİ

Sanat etkinliklerinin birçok hastalığın yan etkilerinin azaltılmasında ve psiko-sosyal iyilik halinin sağlanmasında kullanıldığını biliyoruz, “Uğraş terapisinde temel amaç hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak. Hastalık sonucu psikolojik, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozuklukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek. Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi çalışmaları kapsamında merkezimizde ahşap, seramik ve cam boyama, sepet ve hasır örme, dokuma, hat sanatı, resim, müzik, kanser korosu ve drama dersleri gibi etkinlikler yapılıyor. Yakında kanser tiyatrosu kurmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra günlük yaşam aktiviteleri, çalışma ve üretici aktiviteler, oyun ve boş zaman aktiviteleri de yapılıyor.”